Categories Aktivnosti

Nastava na daljinu

Vb

Nakon čitanja odlomka iz romana ,, Bambi“ Feliksa Saltena, učenici Olivere Đinović koristeći različite tehnike i materijale predstavili su šareni svijet livade.

Živi svijet mora inspirisao ih je da ga likovno prikažu, a Miloša Bogdanovića da se izrazi stihovima.

Likovni podsticaj nalazili su i u proljeću i u planeti Zemlji, a duhovni u knjizi, obilježavanjem praznika njoj u čast – Dana knjige.