Obilježavanje Nedjelje svemira

Odjeljenje II a

Opis aktivnosti:

1. čas
Govorimo o i upoznajemo uslove za život: hrana, voda, zemlja… Saznajemo da se naša planeta zove Zemlja.

2. čas
Gledamo kratke video sadržaje o planetama i zvijezdama Povezujemo sa sadržajem koji smo učili, sa umjetničkom pjesmom „Tri sunca“. Komentari i diskusije učenika.

3. čas
Likovna kultura, rad sa kolaž papirom. Temu smo nazvali „Nas svemir“. Svemir smo predstavili na svoj način, onako kako to izgleda iz našeg ugla. Koristili crnu podlogu, a oblike pravili i rezali od obojenog papira. Naučili da svijet nije samo naša Zelenika, naš Herceg Novi ili Crna Gora, nego da se prostire mnogo više, daleko, čak dalje i od Sunca .
Đaci su bili oduševljeni aktivnostima i jedva čekaju neku novu radnu “avanturu”.

Goran Drobnjak, učitelj odjeljenja II a