Obilježen Dan djeteta

Među brojnim značajnim datumima koje smo uključili u naš godišnji kalendar spada i međunarodni događaj – Svjetski dan djeteta. Sada već davnog 20.novembra, 1989.godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju o dječijim pravima, kojom su se članice potpisnice obavezale na poštovanje istih. Sva djeca imaju prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gdje žive, sta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju ili invaliditet. Ovaj značajan datum naša škola i ove godine je obilježila u duhu svecanostu kako i dolikuje ovom značajnom datumu. Pričali smo o našoj planeti, o bićima koja je naseljavaju, o djeci kao dijelu žive prirode. Djeca su bogatstvo ovoga svijeta, ona nose društvo i sistem, kao i sve reforme u njemu. Djeca su snaga, neiscrpan izvor radosti i čistote. Kao takva, ona imaju zagarantovana prava. Vješto organizovane radionice profesora razredne nastave Jelene Lučić i Gorana Drobnjaka, ukazale su još jednom na značaj dječijih prava, na dječiju ličnost, s ciljem da se skrene pažnja javnosti na potrebe i probleme u odrastanju djece, ali i da djeca predstave sebe i svoje kreativno stvaralaštvo u oblastima u kojima se oni najbolje osjećaju.
Pedagoškinja, Vjera Niković