Categories Aktuelno

PRELAZAK DJECE IZ VRTIĆA U ŠKOLU

Pozitivna iskustva prelaska djece iz vrtića u školu od ključne su važnosti za cjelokupan uspjeh u školovanju. Kako bi se obezbijedila što lakša tranzicija iz vrtića u prvi razred, neophodno je angažovanje zaposlenih u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, kao i uključenost roditelja.

U našoj školi su organizovane različite promotivno-informativne aktivnosti sa ciljem upoznavanja roditelja sa procedurom upisa, potrebnom dokumentacijom, organizacijom i načinom vaspitno-obrazovnog  rada, pravima i obavezama, kao i sa Prvostepenom Komisijom za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Pored toga pružena je podrška socijalnoj i emotivnoj dobrobiti djece. Podsticali smo razvijanje pozitivnog stava o školi i školovanju. Omogućena je posjeta djece iz vrtića osnovnoj školi i upoznavanje sa učiteljima, Svetlanom Burgijašev i Anom Vujović, kao i sa vaspitačicom Pavom Janjić, prostorom i načinom rada. Organizovali smo druženje školske i predškolske djece kroz zajedničku izložbu likovnih radova, priredbu, sportske aktivnosti, igre, zajedničko korišćenje prostora i sredstava. Tokom boravka u školi predškolci su bili motivisani i učestvovali su u aktivnostima sa školskom djecom.

Vaspitači, profesori razredne nastave i stručni saradnici razmijenili su iskustva o metodama, oblicima rada, didaktičkim sredstvima i o preduzetim prilagođavanjima na osnovu stečenog iskustva: pružili su podršku djeci i roditeljima tokom tranzicionog perioda; sarađivali su sa djecom i porodicama u analizi prepreka.

                                                                                                     Pedagog škole,

                                                                                                     Vjera Niković