Pitali smo IIIa

1. Što najviše voliš da učiš?

• Najviše volim da učim matematiku. Aleksa
• Najviše volim likovno. Anja
• Volim da učim jezike. Mia
• Jako volim muziku. Ana

2. Kojih časova bi trebalo biti više u tvom rasporedu?

• Na ovo pitanje većina učenika je odgovorila fizičkio vaspitanje, a izdvajamo :
• U mom rasporedu treba da bude više matematike. Teodora
• U mom rasporedu trebalo bi da ima više časova maternjeg jezika. Lena
• Volio bih da ima više časova matematike. Vidak

3. Zašto je važno znanje?

• Znanje je važno da bismo imali posao. Iva
• Važno je da bismo bili pametniji. Nikolaj
• Znanje je jako važno, jer treba da znamo nešto u životu. Ana
• Što više znamo, više smo pametni. Todor