Nastava na daljinu

Izrada asistivnog i didaktičkog materijala

Trenutna situacija koja je prisutna kako u svijetu, tako i kod nas, uslovila je određene izmjene u načinu funkcionisanja i rada svih škola, njenih zaposlenih i učenika.
Ideja aktiva defektologa i uprave škole je bila da u skladu sa trenutnim uslovima rada, nastavimo da zadovoljavamo individualne potrebe naših učenika i da im putem nastavnih listića koje volonteri Crvenog krsta Herceg Novog dostavljaju na kućnu adresu omogućimo kontinuitet u radu. Takođe, pored nastavnih listića, napravljen je i asistivni materijal, kojim smo pokušali da njihovo učenje obogatimo i učinimo zanimljivijim.