Inkluzivna nastava

Neodvojivi dio reforme obrazovanja – inkluzivni proces, odvija se u našoj školi već deset godina. Učenici koji imaju poteškoća u savladavanju nastavnog gradiva usmjereni su od strane opštinske Komisije u inkluzivnu nastavu – nastavu po prilagođenom planu i programu. Ovim učenicima se izrađuje IROP –individualni razvojno – obrazovni plan u kome se predviđaju ciljevi koje djeca – shodno svojim individualnim sposobnostima mogu da postignu. IROP se izrađuje timski. S obzirom da je IROP vremenski oročen razvojni pedagoški dokument, u određenim intervalima vrši se, takođe timski, evaluacija IROP-a i prave se eventualne korekcije zadatih ciljeva. Saradnja sa roditeljima ove djece je gotovo svakodnevna, a roditelji predstavljaju nezamjenljivu podršku školi u ovom nadasve humanom procesu.

Svi nastavnici naše škole obučeni su za rad sa ovom populacijom djece i posjeduju sertifikate. Obuku su vršili Zavod za školstvo i Save the children sa svojim trenerima. Znanje koje su dobili na ovoj obuci (48)sati, udruženo sa iskustvom i humanošću daje vidljive rezultate.