Categories Antikorupcija

Javni oglas

Obrazac o podacima o iznosu finansijskih sredstava dodijeljenih mediju za pružanje javnih usluga Obrazac o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga od strane organa javnog sektora

Read More