O školi

Osnovna škola „Ilija Kišić“ u Zelenici je osnovana rješenjem 01-3/10 SO Herceg Novi od 1.aprila 1964. godine i upisana je u sudski registar ustanova kod Okružnog privrednog suda u Podgorici pod brojem 3/7104 -282 od 28. februara 1974.

Te 1964. godine Skupština opštine Herceg Novi donijela je odluku o potrebi izgradnje školske zgrade i otvaranja osnovne škole u Zelenici kojoj će pripasti četvororazredne osnovne škole iz Zelenike, Kuta, Ubala, Kumbora, i sa Luštice – Klinci i Radovanići. Realizovanje ove odluke trebalo je da se izvrši na način da seizgradi montažna zgrada koja bi imala osam učionica, zbornicu, kancelariju i sanitarno – higijenske prostorije.

Međutim, takva odluka nije realizovana. Učinjeni su mnogi napori da se u Skupštini opštine prihvati realnije rješenje da se školska zgrada izgradi u čvrstoj gradnji i da školska zgrada bude izgrađena u toku narednog ljeta, a najkasnije do 1. oktobra 1964.

Bilo je jasno da se sa određenim novčanim sredstvima ( pedeset miliona starih dinara ) ne može izgraditi odgovarajuća školska zgrada, pa je odobreno da se izgradi takav projekat zgrade koji dopušta mogućnost etapne gradnje. Tog ljeta izgrađen je predviđeni dio objekta, dug 40m i širok 16m – prizemlje i sprat. Sprat je kompletno završen , osam učionica i kancelarija, a prizemlje samo nosivi zidovi .

Pošto nije bilo sredstava za nastavak izgradnje, izgrađeni dio objekta iznajmljen je za ljetovalište, kao i narednih godina, a od zarađenog novca nastavljena je gradnja škole. Mnogobrojnim radnim akcijama učenika, nastavnika i stanovnika Zelenike iz mora je vađen šljunak, 1966. godine izgrađena je peć za krečanu, a zarađena sredstva su usmjeravana za nastavak gradnje.Te godine završeno je prizemlje ( učionice, biblioteka, kuhinja i prostorni hol ).Izgrađeno je školsko dvorište sa ogradom i bazenom i u dvorištu veliki broj stabala .Gradnja sjevernog aneksa zgrade i fiskulturne sale započeta je 1969.godine . U 1971. godini, završeni su svi građevinski radovi i postavljeno centralno grijanje uz velike napore kolektiva.

Na dan 28. oktobra 1971. godine kolektiv škole sa brojnim gostima i grupama izvođača kulturno- umjetničkog programa i renomiranim pozorišnim umjetnicima slavio je završetak radova na školskom objektu i otkrivanje biste Ilije Kišića poginulog revolucionara i organizatora ustanka 1941. godine u ovom kraju. Bista je djelo i poklon njegovog saborca, slikara i kipara Tončija Lukatelija iz Beograda.

Prvo školsko zvono u ovoj školi oglasilo se 1. oktobra 1964. godine. Sve je bilo spremno i novi nastavnički kolektiv od pet profesora, četiri nastavnika, dva stručna učitelja i pet učitelja razredne nastave. Radilo se u jednoj smjeni sa četiri niža i šest viših razreda.

Nastava je izvođena prema utvrđenom rasporedu časova, a u slobodnom vremenu članovi kolektiva, učenici i mještani Zelenike radnim akcijama nastavljali su dalju izgradnju objekta, uređenje dvorišta i sticanje sredstava za opremanje učionica i kabineta..

Kompletirana je školska biblioteka sa preko 12000 knjiga, školska kinoteka sa preko 400 tonskih nastavnih filmova i tri kino aparature. Tako opremljena škola je omogućila nastavnom osoblju da koristi najsavremenija tehnička i pedagoška sredstva.

USLOVI U KOJIMA ŠKOLA RADI

Matična škola raspolaže sa 15 učionica po 63 m2 od kojih su dvije namjenski preuređene za izvođenje nastave u prvom razred. Dvije učionice, odkojih je jedna sa senzornom sobom, adaptirane su za rad djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Ukupna površina učioničkog prostora u matičnoj školi je 1272 m2.

Područno odjeljenje u Kumboru ima dvije učionice po 63 m2 i prestalo je sa radom u školskoj 2019/2020.Ukupna površina učionočkog prostora u područnom odjeljenju je 186 m 2. Područno odjeljenje u Radovanićima – Luštica je takođe zatvoreno.

Što znači da svaki učenik ima na raspolaganju skoro 3 m2 učioničkog prostora. Škola u Zelenici ima prostrane holove, široke hodnike, kancelarije za rad direktora, pedagoga, računovođe, zatim zbornicu, biblioteku, fiskulturnu salu i ostale pomoćne prostorije. Škola raspolaže savremenim sanitarnim čvorom koji se sastoji od prostranog hodnika sa umivaonicama, nastavničkog dijela kao i prostora za djevojčice i za dječake, a uz to i pet kupatila sa tuš kabinama. U okviru školskog prostora radi dječiji vrtić u prostorijama sa zasebnim ulazom. Dvorište, odnosno park, njeguje se i oplemenjuje u skladu sa mogućnostima škole. Namještaj u učionicama je dosta oštećen i iziskuje česte popravke , što uvećava troškove koje škola sama ne može podmiriti.

Školska biblioteka je smještena na spratu i nalazi se u lošem stanju. Bibliotečki fond je sve skromniji jer se ne obnavlja. Naročitu poteškoću predstavljaju naslovi za domaću lektiru koje učenici ne mogu naći u biblioteci škole. Osim toga, nalazi se u neadekvatnom prostoru te se planira njeno izmiještanje u prizemlje.