Categories Obavještenje

OBAVEZE UČENIKA I RODITELJA TOKOM TRAJANJA NASTAVE U OŠ ,,ILIJA KIŠIĆ“ U TOKU PRVOG POLUGODIŠTA ŠKOLSKE 2020/2021.GODINE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID 19

 • Učenici su u obavezi da u školu dolaze na vrijeme, prema tačno utvrđenoj satnici sa kojom će ih upoznati odjeljenjski starješina prvog dana škole;
 • U školu se ulazi prema utvrđenom redosledu i satnici;
 • Roditelji djecu prvog razreda i integrisanih odjeljenja dovode do glavnog ulaza i predaju ih dežurnim nastavnicima, odjeljenjskom starješini ili asistentu;
 • Roditelji učenika II,III,IV,V i VI ne ulaze u dvorište škole. Učenici (II,III,IV,V i VI) staju u kolonu predviđenu za njihov razred i po pozivu dežurnog nastavnika, uz poštovanje NKT mjera , ulaze u školu;
 • Učenike u školu uvode dežurni nastavnici i mjere im temperaturu u holu škole;
 • Ukoliko se primijeti da učenik ima povišenu temperaturu, izmjestiće se u prostoriju za izolaciju, a dežurno osoblje će pozvati roditelja;
 • Roditelj je u obavezi da svom djetetu prije polaska u školu izmjeri temperaturu. Ako ima temperaturu 37 i više, kao i simptome koji upućuju na virus, dijete ne šalje u školu sve dok temperatura i simptomi ne prođu;
 • O eventualnim simptomima roditelj je dužan da obavijesti odjeljenjskog starješinu;
 • Svi učenici redovne nastave, nastavnici i roditlji su u obavezi da nose masku sve vrijeme boravka u školi;
 • Učenici će, za vrijeme redukovanog nastavnog procesa, u školi boraviti najduže dva i po sata;
 • Sve vrijeme boravka u školi učenici ne napuštaju svoju učionicu, ni za vrijeme odmora;
 • Učenike iz škole prati nastavnik koji je imao posljednji čas kod učenika ili odjeljenjski starješina.

Uvaženi roditelji,

Škola je preduzela sve potrebne mjere kako bi naši učenici i zaposleni bili u manjem riziku od obolijevanja virusa.

Nadam se da ćemo, kao i do sada, dobro sarađivati i da ćemo se svi potruditi da, radi očuvanja zdravlja djece, a i sopstvenog, poštujemo sve donesene mjere kako bismo se što prije vratili u redovne školske tokove.

S poštovanjem,

Snežana Mirković, direktorica