Categories Obavještenje

POŠTOVANI RODITELJI,

 

Na osnovu člana 31.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Sl.list CG;

Broj 64/02, 49/07, 45/10, 40/11, 39/13, 47/17), nadležni organ lokalne uprave dostavio nam je spisak djece dorasle za upis u  I razred Osnovne škole za šk.2022/2023.godinu.

 

Članom 31.Zakona predviđeno je da se u školu upisuju djeca koja će u kalendarskoj godini u kojoj počinju da pohađaju školu navršiti šest godina života.

U  saopštenju resornog Ministarstva navodi se da od 2019. godine važi teritorijalni princip, što znači da će se za svaku školu odrediti pripadajuća naselja/ulice.

U OŠ“Ilija Kišić“upisuju se djeca sa područja: MZ Zelenike, MZ Kumbora,

MZ Meljine(Ulice: Radnička, Braće Pedišića, Narodnog fronta, Put žrtava fašizma).

Saglasno odredbama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, djetetu se može odložiti početak školovanja za jednu školsku godinu, ako se utvrdi da dijete nije spremno za polazak u školu.

Ministarstvo prosvjete je omogućilo roditeljima da mogu elektronskim putem da podnesu zahtjev za upis svoje djece, počevši u petak  01.aprila 2022.godine. Na sajtu www.upisi.edu.me roditelji će popunjavati osnovne informacije o djetetu.  Aplikacija je jednostavna i može se brzo obaviti. Tom prilikom roditelji zakazuju termin koji im odgovara od ponuđenih,  za testiranje budućeg đaka prvaka kod pedagoga škole ( termini testiranja  su već unešeni u aplikaciju). Testiranje će početi 03.maja 2022.godine. Roditelji sa svojim djetetom treba da dođu u školu u zakazanom terminu. Prema instrukcijama Instituta za javno zdravlje koje je školama proslijedilo Ministarstvo prosvjete, djeca treba da nose masku, kao i lice koje obavlja testiranje.

Škola je dužna da podnese prijavu nadležnoj inpekciji protiv roditelja djeteta koje nije upisano u školu.

Ljekarsko uvjerenje obavezno donijeti prilikom testiranja djeteta u Školi.

 

P.S. Na školskom web sajtu nalazi se uputstvo za elektronsko podnošenje prijava – https://www.youtube.com/watch?v=OOxoG5DQ68E.

 

 

S  poštovanjem,

 

 

 Pedagoškinja,                                                                                  Direktorica škole,

 Vjera Niković                                                                                  Snežana Mirković, s.r.