Školsko takmičenje u znanju

U petak, 18.12.2020. godine, organizovano je testiranje učenika u okviru Školskog takmičenja u znanju iz predmeta: matematika VI razred i matematika, fizika, hemija, biologija i engleski jezik IX razred.

Takmičenje učenike podstiče se na dobar i kvalitetan rad, urednost, kolektivnu saradnju, individualnu, odnosno ličnu samoizgradnju, na postignuće natprosječnih rezultata i izgradnju volje i upornosti. Rezultati Školskog takmičenja u znanju će biti objavljeni u utorak.

Pedagoškinja, Vjera Niković