Svet je okrugao, a ne kockast Andrijana Savić

Svijet je okrugao, a ne kockast

Svijet trebaš maziti i paziti,

Pa će ti čuda pokazati.

U prirodi će ti vjetar kosu dirati,

A ti ćeš se njemu diviti.

Al’ od nekud se pojavi igrica,

Slatka lijepa kao čigrica.

Pa čuda svijeta zanemarismo,

I igrice se latismo.

Zaboravili smo prijatelje smjerne,

Šta će nam kad imamo virtuelne?

Sunce čeka na dječiji osmijeh,

Jer svaku bolest liječi taj lijek.

Djeca se pojaviše,

Pa iz kuće izađoše.

Sad igricu niko ne igra,

Djete se okreće kao čigra.

I zato ću lično ja,

Ljudima da dam do znanja,

Da mnogo, mnogo griješe,

Što se više ne smiješe.

Andrijana Savić VIa

OŠ ,,Ilija Kišić“ Zelenika

Kumbor 72/1

Tamara Komar