Pitali smo IIIa


1. Koji predmet u školi najviše voliš?

Većina učenika na ovo pitanje odgovorilo je da voli matematiku, a izdvajamo sledeće odgovore:
• Ja u školi najviše volim matematiku. Anja
• Predmet koji najviše volim je likovno, zato što volim da crtam i slikam. Anđelka
• Najviše volim fizičko. Marija
• Engleski. Anđela
• Najviše volim muzičko. Kristina

2. Šta je znanje?

• Znanje je rezultat obrazovanja. Mihailo
• Znanje je kad nešto znaš. Dajana
• Znanje je bogatstvo. Vesna
• Znanje je ono što smo naučili u školi. Marija

3. Po tvom mišljenju, kojih bi predmeta trebalo da bude više u rasporedu časova?

• U rasporedu časova trebala bi da bude kreativna radionica. Anđelka
• Trebalo bi više časova fizičkog, jer je to dobro za zdravlje. Sofija
• Jezika i matematika. Zato što računaš, a bez čitanja ne možeš. Vesna
• Definitivno likovno. Hristina