Categories Aktivnosti

Integrativna nastava

,,Integrišući nastavne sadržaje više nastavnih predmeta sama nastava dobija na kvalitetu i značaju podstičući  interesovanje đaka, motivaciju za učenjem, aktivirajući više čula i sposobnosti što doprinosi kvalitetnijem i trajnijem sticanju znanja. Tako su učenici  Ia na jednom času objedinili sadržaje crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i knjizevnosti, prirode i društva i likovne kulture. Obrađujući bajku Desanke Maksimovic ,,Prsten na morskom dnu“ đaci su dobili zadatak da u tekstu pronađu ko je to izgubio prsten, te da taj lik likovno predstave. Umjetnički tekst + životna zajednica more + crtanje i slikanje, iznjedrili su sjajne radove mališana. Ovu priču, sa lijepom porukom, će sigurno dugo pamtiti jer su njom objedinili različite oblasti izrazavanja.’’ Tako o integtativnoj nastavi piše Goran Drobnjak koji je sa nama želio da podijeli primjer dobre prakse vidljive  kroz radove njegovih učenika.