Categories Obilježili smo

Obilježen Dan mola

Učenici devetog razreda: Pestorić Tijana, Ćetković Milica, Marić Nemanja i Bojić Kosta sa nastavnicom hemije Jelisavom Garović obilježili su Dan mola nizom aktivnosti u holu naše škole. Dan mola se obilježava svake godine 23.10. u periodu od 6.02 do 18.02h. Mol je jedna od sedam osnovnih mjernih jednica SI sistema. Mol je jedinica za količinu supstance i definiše se kao količina supstance koja sadrži toliko molekula koliko ima atoma u tačno 12 g ugljenikovog izotopa C12. Ova konstanta je poznata kao Avogradrov broj i iznosi približno 6,0221415·1023 .