Posjeta Danima nauke i inovacije

U okviru obilježavanja Dana nauke i inovacije, u Kotoru su za učenike ali i sve ostale zainteresovane, pripremljeni različiti sadržaji u znaku nauke i kulture. Brojne organizacije i ustanove su uzele učešće u pripremi ove manifestacije: Pomorski fakultet Kotor, Institut za biologiju mora, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, Pomorski muzej Kotor, Gimnazija Kotor, MAIACrnogorsko udruženje za vještačku inteligenciju i mnoge druge.

Ova dvodnevna manifestacija podrazumijevala je različite sadržaje koji promovišu nauku i kulturu.

Učenici VI razreda Osnovne škole “ Ilija Kišić ” iz Zelenike su sa nastavnikom fizičkog vaspitanja Jovanom Lepetićem u petak, 29. 9. 2023. godine posjetili ovu manifestaciju i imali prilike da vide i učestvuju u ponuđenom programu. Na početku su u prostorijama Pomorskog fakulteta pogledali film o istorijatu pomorstva i Pomorskog fakulteta, a onda se i oprobali u simulaciji upravljanja i vožnje broda. Ovo je bila prilika da mali, budući kapetani oprobaju svoje vještine i osjete kolika je odgovornost upravljanje plovilima.

Zatim su im u Starom gradu, na otvorenom, ponuđeni različiti sadržaji koji su probudili njihovo interesovanje za prirodne nauke – fiziku, hemiju, biologiju… Izlagači su predstavili eksperimente, projekte, predavanja, radionice, igrice, kvizove i druge sadržaje koji promovišu nauku i savremene tehnologije. Učenici su u organizaciji Instituta za biologiju mora uz pomoć VR uređaja mogli da dožive podvodno istraživanje različitih lokacija na Jadranu, zatim da na kompjuterima igraju odabrane igrice, vide uređaje za proizvodnju struje, istražuju mehaničke i fizičke osobine materijala i predmeta, posmatraju predmete pod mikroskopom…

Ovo je bila posebna prilika da se učenici naše škole druže međusobno, ali i sa naukom kroz igru i iz jednog novog i neobičnog ugla.

                                                                                                                                               Zorica Marković