Categories Aktivnosti

Skup predstavnika đačkih parlamenata u OŠ ,,Milan Vuković’’

Predstavnici  Đačkog parlamenta naše škole sa nastavnicom Ivanom Vukčević su bili na skupu predstavnika đačkih parlamenata svih hercegnovskih osnovnih škola koji se održao u OŠ ,,Milan Vuković“, 22. aprila 2023. godine u 13 časova. U informatičkoj učionici održalo se važno predavanje i prezentacije koje se odnose na prirodne nepogode i način ponašanja u njima. O zemljotresu i ponašanju tokom istog govorila je Lidija Petrone (MUP Crne Gore- Služba spašavanja i zaštite), o metro alarmu govorila je Dragana Sjekloća, prof. geografije           (OŠ  ,,Ilija Kišić“ i OŠ ,,Milan Vuković“), a o nepogodama na moru, sigurnosti na moru kao i o zakonima koji se na to odnose, saznali su iz prezentacije koju je poslao gospodin Žarko Lukšić (Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama Crna Gora, Bar).

Učesnici su dobili radne materijale s ovog skupa kako bi mogli ih prezentuju svojim drugarima na časovima predviđenim za to (ČOZ).

Skup je održan na inicijativu Savjeta roditelja OŠ ,,Milan Vuković“, koji je podržao ideju predsjednice savjeta roditelja Jelene Đonović, a ideju je podržalo i rukovodstvo škole i direktorica OŠ ,,Milan Vuković“, Mare Vujinović. Na zamisao za ovaj skup i širenje svijesti među mladim ljudima o važnosti i značaju ponašanja pri prirodnim nepogodama, a naročito o značaju i važnosti poštovanja  metro alarma u našoj sredini, došli su podstaknuti tragičnim događajem u januaru mjesecu ove godine, kada je u moru uz samo šetalište nastradao učenik OŠ ,,Milan Vuković“. Na početku samog skupa predsjednica Savjeta škole, domaćina, pozvala je sve prisutne da minutom čutanja odaju poštu nastradalom djetetu. Savjet roditelja OŠ ,,Milan Vuković“, nakon ovog pokrenuo je i inicijativu za signalizaciju koja se odnosi na meto alatne na šetalištu našeg grada, Herceg Novog.

 

Dragana Sjekloća