Pružimo ruku za novu priliku

U srijedu, 12.II 2020. godine, u okviru aktivnosti povodom Dana škole u zbornici OŠ „ Ilija Kišić“ realizovana je radionica pod nazivom „Pružimo ruku za novu priliku“. Cilj ove radionice bio je da se učitelji, nastavnici i stručni saradnici upoznaju sa asistivnom tehnologijom koja se koristi u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama. Prezentovane su najčešće smetnje u razvoju koje se javljaju kod učenika, kao što su: autizam, govorno – jezičke poteškoće, intelektualne i tjelesne smetnje. U tri različite radionice izrađen je didaktički materijal koji će se koristiti u nastavi. Radilo se u grupama. Svaka grupa napravila je senzornu tablu, puzle za formiranje pojma broja i igru za učenje kroz motoričke vježbe. Predstavljeni su softveri i tehnološka pomagala koja mogu da se koriste u nastavi. Radionicu su osmislile i vodile Lorena Srećković, pedagogica, Žaklina Raonić, profesorica razredne nastave, Danijela Drobnjak, profesorica likovne kulture i Ljiljana Delić, profesorica informatike sa tehnikom.