Categories Aktivnosti Dan škole

Svečana priredba

Dana 13. februara u holu naše škole održana je svečana priredba povodom Dana škole koju je pripremila profesorica Tamara Komar. Hor kojim je dirigovao profesor Nebojiša Vojvodić izveo je himnu pa je uslijedila riječ direktorice Snežane Mirković. Učenica devetog razreda Vanja Terzić, dobitnica nagrade na konkursu Đak za pet iz Fonda za kvalitet i talente, pročitala je sastav o sebi. Boris Vasiljević, voditelj, pozdravio je prisutne. Nakon najave uslijedile su brojne tačke. Katarina Jablan je kazivala stihove Desanke Maksimović na engleskom jeziku, a Tatjana Vuković stihove Dejana Đonovića. Nakon štoje hor je otpjevao ,,Hercegnovskog galeba“, muzikom i riječju predstavila se Sofija Vujičić. Ona je nakon muziciranja, pročitala svoj prvonagrađeni rad sa konkursa Herceg Festa, Bajke u mom svijetu. Mia Avramović svirala je saksofon. U toku priredbe predstavljen je školski list ,,Zvono“. A onda su na red došli glumci Miloš Bogdanović, Kosta Bojić i Novak Korać iz igrokaza ,,Zaljubiška“. I na kraju, Lazar Dimić, Sofija Spasić, Hana Kuljić, Ines Pestorić, Aleksandar Kosić, Đuro Seferović, Jovica Nikčević, Jovana Dabović, Danilo Božović i Jana Lazović, govorili su „Prava i dužnosti učenika“. Nakon priredbe svi prisutni gosti pozvani su na koktel priređen u školskoj zbornici.