A sada slijede razmišljanja učenika Ib.

Bonton je…

 • Jelena: „Bonton su bomboni.“

 • Lara: „Da se ne trči po učionici.“

 • Dario: „Kad je neko dobar.“

 • Ajlina: „Kad ne bacamo smeće i ne lomimo stvari.“

Učenici bi trebalo da…

 • Anđela: „Da lijepo sjedimo za stolom.“

 • Tanja: „Da slušamo učiteljicu.“

 • Andrej: „Obavezno je da isključimo telefone.“

 • Vasilije: „Na času se ne jede i ne pije.“

 • Tina: „Ne smijemo da se ljuljamo na stolicama.“

Važno pravilo bontona

 • Dario: „Ne smijemo srušiti tuđeg snješka u toku zime.“

 • Tanja: „Užina se mora kulturno jesti.“

 • Balša: „Nema šuškanja na času.“

 • Ognjen: „Persiranje starijim ljudima.“