Sofija Vujičić i Teodora Tomanović željele su da čuju mišljenja naših prvaka o bontonu. Evo, šta su im odgovorili učenici Ia.

Bonton je…

• Valerija: „Kulturica.“
• Sara: „Slušanje i lijepo ponašanje.“
• Maša: „Kad se lijepo ponašamo.“
• Anđela: „Druženje u školi.“
• Andrej: „Bonton je kad se ne tučemo.“

Učenici bi trebalo da…

• Andrej: „Da kažemo ćao.“
• Luka: „Da budemo dobri i mirni.“
• Dunja: „Da sjedimo mirno i da se ne vučemo za ruke.“
• Strahinja: „Da dijelimo užinu.“

Važno pravilo lijepog ponašanja

• Dunja: „Ne smijemo se tući i psovati.“
• Sara: „Ne upadaj drugima u riječ.“
• Todor: „Ne smijemo da vičemo.“
• Aleksandar: „ Da se javljamo i odraslima i djeci.“
• Anđela: „Da se ne šalimo sa štreberima.“