Pitali smo IVb


1. Šta je zavičaj?

• Zavičaj je mjesto gdje smo rođeni. Sara
• To je rodno mjesto.Rebekah
• Zavičaj je grad u kojem živimo.Miodrag
• Zavičaj je mjesto gdje živimo-Milica
• Zavičaj je rodno mjesto-Milica
• Mjesto gdje živimo-Milica
• To je mijesto gdje živimo-Luna
• Zavičaj je mjesto gdje živimo-Luka
• Zavičaj je mjesto gdje živimo-Laura
• Mjesto u kojem živimo-Ivan
• Zavičaj je grad-Dragan
• Zavičaj je naš grad-Bjanka
• Rodno selo-Anastasija
• Zavičaj je rodno mjesto-Aleksa

2. Koja je najljepša građevina u Zelenici?

• Najljepša građevina je Crkva-Sara
• Naljepša građevina u Zelenici je zgrada koja se zvala Staro kino-Rebekah
• Naljepša građevina u Zelenici je škola-Miodrag
• Naljepša građevina u Zelenici je Hotel Bjanka-Milica
• Naljepša građevina u Zelenici je naša škola-Milica
• Naša škola je najljepša-Luna
• Naljepša građevina u Zelenici je Hotel Bjanka-Luka
• Naljepša građevina u Zelenici je hotel Bjanka-Laura
• Najljepša građevina je Osnovna škola ,,Ilija Kišić”-Ivan
• Naljepša građevina u Zelenici je hotel Bjanka-Dragan
• Naljepša građevina u Zelenici je Hotel Bjanka-Bjanka
• Naljepše građevine u Zelenici su kafići-Anastasija
• Naljepša građevina u Zelenici je Parohijski dom-Aleksa

3. Kako bismo mogli Zeleniku učiniti ljepšom?

• Ja bih je ukrasila sa mnogo drveća i biljaka-Sara
• Recikliranjem i čišćenjem-Rebekah
• Gradnjom igraonica, vrtića, parkova i sadnjom drveća-Miodrag
• Izgradnjom vrtića, parkova i sadnjom cvjeća-Milica
• Izgradnjom vrtića, parkova I sadnjom cvjeća-Milica
• Popravila bih puteve-Luna
• Ja bih zasadio više drveća, biljaka, izgradio parkove i renovirao cijelu školu-Luka
• Izgradnjom vrtića, parkova, sadnjom cvjeća, uređenjem puteva…-Laura
• Posadio bih još mimoze-Ivan
• Izgradnjom vrtića, parkova I sadnjom cvjeća-Dragan
• Izgradnjom vrtića, parkova I sadnjom cvjeća-Bjanka
• Posadila bih biljke I sagradila nove objekte-Anastasija
• Renoviranjem škole i vrtića, novim parkovima i sadnjom cvjeća-Aleksa