Pitali smo IVa

1.Šta je zavičaj?

• Zavičaj je mjesto gdje sam se rodio, gdje živim, igram se, učim – Viktor
• Zavičaj može biti mjesto gdje smo rođeni ili mjesto odakle potiču naši preci. Zavičaj nosimo sebi i rado odlazimo da ga posjetimo – Todor
• Zavičaj je mjesto gdje si se rodio, tu živiš, hraniš se, piješ, smeješ se i družiš sa porodicom. I sve to samo kad se naprvi kuća – Tijana

2.Koja je najljepša građevina u Zelenici?

• Okov mi je najljepša građevina u Zelenici, tu možemo kupiti sve za kuću – Viktor
• U Zelenici najljepša građevina je Crkva Svete Troice. Trenutnp je još ljepša jer se renovira – Todor
• Najljepša građevina u Zelenici je moja kuća, Parohijski dom i još poneka tu kuća ili zgrada – Tijana

3.Kako bismo mogli Zeleniku učiniti ljepšom?

• Zelenika bi bila ljepša kada bi bilo parkova i zelenila – Viktor
• Zeleniku bi mogli učiniti ljepšom tako što bi posadili mnogo raznovrsnih cvijetova, uljepšali okolinu školskoga dvorišta, prestali zagađivati – Todor
• Zeleniku bih učinila ljepšom ako prestanemo da zagađujemo i da imamo više livada kao onih ispred moje kuće – Tijana