Sajam asistivne tehnologije u JU OŠ,,Ilija Kišić”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3.decembra 2021.   u JU OŠ ,,Ilija Kišić“ u Zelenici, održan je Sajam asistivne tehnologije. Sve predmete koje su posjetioci mogli da vide, osmislili i  izradili su defektolozi škole, asistentkinja koja radi u integrisanom odjeljenju, pedagoškinja škole, a ove godine imali smo značajnu i dragocjenu pomoć domara škole. Asistivni materijali koje smo izrađivali prate, podržavaju i pomažu djeci sa smetnjama tokom izrade zadataka, kao i u svakodnevnim aktivnostima. Držimo se stava da je kroz zabavu i igru sticanje znanja kvalitetnije, dugotrajnije i funkcionalnije, pa smo i izradilii i materijal koji im omogućava lakše funkcionisanje van škole, tj.poboljšava njihovu samostalnost  u svakodnevnom životu. Izrađivali smo ono što nam je iskustvo pokazalo da je dobro u radu.

,,Ministarsvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i UNICEF u Crnoj Gori pokrenuli su  program: ,,Ka produktivnim učeničkim i nastavničkim inkluzivnim kompetencijama“. Shodno tome prethodila je programska komponenta u kojoj su učestvovali nastavnici koji u odjeljenjima imaju učenika koji nastavu pohađa po inkluzivnom modelu, kao i defektolozi koji rade u integrisanom odjeljenju, ali i pedagoškinja škole. Nakon obuke preporuka Ministarstva prosvete,nauke, kulture i sporta bila je da se organizuje izložba materijala koje smo napravili za rad u nastavi. S obzirom na to da imamao tri integrisana odjeljenja, naš rad bez asistivnog materijala bio bi težak. Odlučili smo da pomognemo i kolegama iz drugih škola tako što smo ih pozvali da vide šta smo izradili, a ukoliko su zainteresovani za nešto od ponuđenog, a što bi im rad u učionici učinio produktivnijim, jednostavnijim i boljim, mogu  i da pozajme. Takođe, pošto od prošle godine imamo i asistivni kabinet, ponudili smo kolegama iz svih škola sa teritorije Herceg Novog da nam se obrate i predlože šta bismo mogli za njih da napravimo i da im doniramo. Jednostavno, mi smo škola koja razvija vrijednosti i vrline, uvažava različitosti i na taj način želimo da probudimo svijest na ovu temu kod što većeg broja ljudi u našoj okolini. Uz pomoć asistivne tehnologije koju smo izradili poboljšavamo, jačamo i nadograđujemo kvalitet pažnje i vizuomotorne kontrole, diferenciranost motorne šake i prstiju, rotaciju ručnog zgloba kao osnov za pisanje, perceptivne sposobnosti, koordinaciju donjih i gornjih ekstremiteta, ritam, prijem senzornih stimulusa i još mnogo elemenata neophodnih za kvalitetnije funkcionisanje djeteta“,istakla je direktorica škole Snežana Mirković.

 

Novsko popodne – gostovanje povodom izložbe