Categories Aktivnosti

Otvoren sajam asistivnog materijala

Jutros u 9h otvoren je prvi Sajam asistivnog materijala koji su pripremili defektolozi i asistenti OŠ,,Ilija Kišić“.
Sajam je otvorila direktorica Snežana Mirković riječima:,, Dozvolite mi da pozdravim sve prisutne direktore javnih ustanova i njihove saradnike sa kojima smo, skoro svakodnevno, u komunikaciji za dobobit naših učenika. Svakog trenutka očekujemo da nam se prdruže gospodin Željko Darmanović, direktor Resursnog centra ,,1.jun“ iz Podgorice čija smo ekspozitura i Aleksandra Popović, koordinatorka u nastavi u Resursnom centru,,Peruta Ivanović“ u Kotoru.
Godinama unazad, tačnije dvanaest punih , navikli smo da u oktobru budemo domaćini Specijalne olimpijade, domaćini učenicima iz svih škola i resursnih centara u Crnoj Gori koji nastavu pohađaju po posebnom ili prilagođenom programu. Ove godine organizacija je opravdano izostala, ali želeći da oktobar tradicionalno ostane mjesec aktivnosti za djecu sa smetnjama u razvoju, a na poziv Ministarstva prosvjete, odlučili smo da organizujemo Sajam asistivnog materijala.
Asistivni materijal su instrumenti , aparati, sredstva i uređaji koji djeca koriste da bi uspješnije obavili zadatak, koje, inače, ne bi mogli da obuhvate. To mogu da budu industrijski proizvodi, ali i alati iz domaće radinosti – od jednostavnih hvataljki za olovke do najsavremenijih računara.
Podsjetiću vas da OŠ ,,IlijaKišić“ ima trideset četiri učenika koji nastavu pohađaju po posebnom ili prilagođenom programu, dvadeset dvoje ih je raspoređeno u tri integrisana odjeljenja, a dvanaest učenika je u inkluzivnom procesu. Sa njima rade defektolozi-oligofrenolog, somatoped i specijalni pedagog i asistenti u nastavi. Asistivni materijal koji primjenjuju svakodnevno , a taj materijal su sami napravili za potrebe naših učenika, ali i materijal dobijen iz mnogih donacija. Fondacija ,,Ognjen Rakočević“ iz Podgorice, Kompanija Jovanović, takođe iz Podgorice i NVO udruženje ,,Bonaca „ iz Zelenike, u proteklom mjesecu donirali su nam značajan materijal za rad i unapređenje nastave,a u nedelju očekujemo značajnu donaciju Fondacije ,,Bajkera dobre volje“. Za učenike sa smetnjama u razvoju, u sklopu učionica integrisanih odjelejenja, već osam godina imamo senzornu sobu, prostoriju koja pomaže stimulaciju njihovih čula , ali odnedavno zahvaljujući Ministarstvu sporta imamo kompletno opremljenu motornu sobu.
Zahvaljejemo svima koji su prepoznali da kontinuirano unaprijeđujemo rad sa djecom sa smetnjam u razvoju i sa djecom u inkluzivnom procesu. Složićete se da bi sve navedeno imalo ili dalo manji efekat da nema stručnog tima naših defektologa koji uz pomoć asistenata svakodnevno osluškuju potrebe i prate postignuća naših učenika. Tako se ukazala potreba da oformimo, za sada skroman asistivni kabinet, koji danas zvanično i otvaramo, i u kojem su nastali prvi napravljeni materijali poput: bizi hend table, graničnike koji pomažu u pisanju i čitanju, tihe knjige, slikovnice i drugi materijali koji potpomažu komunikaciju sa učenicima sa tjelesnim smetnjama.
Ne želeći da oduzimam vaše vrijeme, uvažavajući epidemiološku situaciju, pozivam Svetlanu Vukašinović koja je defektološkinja u našoj školi i koordinatorka u inkluziji za opštine HN, Tivat i KO i predsjednica defekltologa društva CG da vas upozna sa izradom i primjenom asistivvne tehnologije kao i našim daljim koracima“, rekla je na kraju svoga izlaganja direktorica OŠ,,Ilija Kišić.”
Svetlana Vukašinović je govorila o značaju asistivnog materijala u nastavi i planova vezanih za osavremenjavanje nastave, nakon čega je direktorica Snežana Mirković pozvala prisutne da pogledaju asistivni materijal i uz poštovanje mjera koje su na snazi, u manjim grupama, obiđu asistivni kabinet i motornu sobu.