Categories Aktivnosti

Škola za XXI vijek

Škola za XXI vijek

Od 5. do 7. marta 2020. godine naša škola je bila domaćin seminara Škola za XXI vijek .Seminar je dio
projekta koji Ministarstvo prosvjete Crne Gore realizuje u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori.
Polaznici seminara ,nastavnici predmetne i razredne nastave, iz sve četiri hercegnovske osnovne škole, prošli su obuku na temu kritičkog mišljenja, rješavanja problema i upotrebu mikrobit računara.Iz naše škole obuku su prošle nastavnice Stanka Krivokapić,tehnika i informatika i ICT koordinatorka ,Rada Rubežić, engleski jezik , Nataša Pavlović , matematika , i Svetlana Burgijašev , razredna nastava . Predavači su bili Rajko Kosović i Dragutin Šćekić.
Obrađene teme će se implementirati u okviru redovne nastave ,slobodnih aktivnosti kao i posebnog školskog projekta . Već je oformljen i školski mikrobit klub za koji su učenici pokazali veliko interesovanje. Cilj kluba je da učenicima približi programiranje kao jedno od ključnih znanja za XXI vijek